topbar

Tilan toiminta

Laukkalan tila on suuntautunut täysipainoisesti maidontuotantoon 1960-70-lukujen vaihteesta saakka. Silloin luovuttiin lehmien ja sonnien ohella kasvatetuista kanoista sekä poikastuotannosta. Tila on ollut isännän suvulla todistettavasti vuodesta 1798 saakka,( kauemminkin, mutta kirkonkirjat ovat palaneet...) Maidontuotanto on nykyisen isännän aikana yli kymmenkertaistunut ollen nyt noin 1,4 miljoonaa kiloa. Lehmäluku noussut 16:sta  150:een. Kaikkiaan nautaeläimiä on noin 280.

Peltoa on vuonna 2014 viljelyksessä noin 170 ha, josta suurin osa säilörehunurmella. Metsää tilalla on 26 ha.

Henkilöstö

Yrittäjä  sekä tilatyöntekijä  + maatalousalan harjoittelijoita

Navetta

Pihattonavetta 20 lehmälle rakennettu 1991 , laajennettu 52 lehmälle vuonna 1998. Uusi kahden Lely-lypsyrobotin pihatto valmistui syksyllä 2005. Kolmas Lely A2 asennettiin elokuussa 2014.
Navetassa hyödynnetään automatiikkaa lypsyssä, aperehun sekoituksessa ja jaossa, väkirehuruokinnassa, vasikanjuotossa, lantaraapassa, kameravalvonnassa ja palohälytinjärjestelmässä.

Urakoitsijoita tilalla käytetään runsaasti

Kivi-Pekka -kivikoneella urakoidaan muille viljelijöille jonkin verran vuosittain.

Kesällä 2013 alkoi myös kesantopeltojen, luonnonhoitopeltojen ja laidunten puhdistusniitto- urakointi 6 m koneella.